SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-23 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-23

Karar Tarihi

: 4/1/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Kızılağaç Mahallesinde, daha önce isimlendirilmemiş olan imar yoluna, “Yalı Bodrum Caddesi” ismi verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

     Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih ve 22170 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Kızılağaç Mahallesinde, 1 adet caddeye isim verilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

      Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 24.12.2018 tarih ve 13 karar sayılı raporunda; “Kızılağaç Mahallesinde, daha önce isimlendirilmemiş olan imar yoluna, “Yalı Bodrum Caddesi” isminin verilmesi talebinin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.” denilmektedir.  

    Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda, İlçemiz Kızılağaç Mahallesinde, daha önce isimlendirilmemiş olan imar yoluna, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine istinaden, “Yalı Bodrum Caddesi” ismi verilmesine, Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

                                                                                                            

 

                        Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                           Belediye Başkanı                                        Katip Üye                                         Katip Üye