SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-20 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-20

Karar Tarihi

: 4/1/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Mumcular Mahallesi, 512 ada, 8 parsele ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 27.12.2018 tarih ve 22449 sayılı teklif yazısında;  İlçemiz Mumcular Mahallesi, 512 ada, 8 parsele ilişkin teklifin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Mumcular Mahallesi, 512 ada, 8 parsele ilişkin teklifin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

                                                       

 

                                 Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                  Belediye Başkanı                                            Katip Üye                                       Katip Üye