SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-2 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-2

Karar Tarihi

: 4/1/2019

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylamada; Meclis üyelerinden Nurten ÇAKICI BIÇAK, Refik ÜLGEN, Niyazi ATARE, Seval AKTAŞ ve Şakir AÇIKGÖZ, Mahalli İdareler Seçimine kadar 2019 yılı Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.12.2018 tarih ve 805 sayılı teklif yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulur” hükmü bulunduğundan, Belediye Meclisimizce 2019 yılı Denetim Komisyonunda görev alacak üyelerin belirlenmesi gerekmektedir.” denilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.   

Belediye Meclisince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince gizli oylama yapılmış olup, oy sayımı sonucunda;  Nurten ÇAKICI BIÇAK (23) oy, Refik ÜLGEN (23) oy, Niyazi ATARE (23) oy, Seval AKTAŞ (23) oy, Şakir AÇIKGÖZ (21) oy almışlardır.

Buna göre; Mahalli İdareler Seçimine kadar 2019 yılı Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere, Meclis üyelerinden Nurten ÇAKICI BIÇAK, Refik ÜLGEN, Niyazi ATARE, Seval AKTAŞ ve Şakir AÇIKGÖZ seçilmişlerdir.              

 

 

                        Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                             Belediye Başkanı                                       Katip Üye                                         Katip Üye