SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-18 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-18

Karar Tarihi

: 4/1/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 27.12.2018 tarih ve 22328 sayılı teklif yazısında; “Belediyemiz tarafından hazırlattırılan, İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Belediyemize teslim edilmiştir.

İmar planı revizyonu teklifinin uygun görülmesi halinde, planlama alanının sit karakteri olarak doğal sit alanında kalması sebebiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na iletilmesi gerektiği belirtilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

                                           

 

                               Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                 Belediye Başkanı                                        Katip Üye                                          Katip Üye