SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-12 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-12

Karar Tarihi

: 4/1/2019

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasına ilişkin sözleşme yenileneceğinden, net aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün genelgesinde belirtilen taban ücretin %10 fazlası olarak belirlenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 2813 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 08.04.2014 tarih ve 2014/93 sayılı Meclis kararıyla Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasına karar verilmiş olup, 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri için yenilenen sözleşme süresi 31.12.2018 tarihinde sona erecektir. Sözleşme 01.01.2019 tarihinden itibaren yenileneceğinden, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesine istinaden net aylık ücretinin belirlenmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması gerekmektedir.” denildiğinden, teklif yazısı Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

          Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli Avukat çalıştırılmasına ilişkin sözleşme yenileneceğinden, net aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün genelgesinde belirtilen taban ücretin %10 fazlası olarak belirlenmesinin kabulüne, meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Hülya AŞKIN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Erdinç TEKİNKAYA ve Süleyman MAZI’ nın ret oyu kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

                          Mehmet KOCADON                                    Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                             Belediye Başkanı                                         Katip Üye                                          Katip Üye