SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-105 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-105

Karar Tarihi

: 4/7/2019

Birim

: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne ait gider bütçesinde, 2 yeni bütçe kalemi açılması ile yeni açılan bütçe kalemleriyle birlikte 3 bütçe kalemine ödenek aktarımı yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 24.06.2019 tarih ve 2764 sayılı teklif  yazısında; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinde “Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır.” denilmektedir. Belediyemiz 2019 yılı gider bütçesinde 46.48.05.41 kurumsal kodunda kayıtlı Zabıta Müdürlüğüne ait 2019 yılı gider bütçesinde 01.3.1.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri bütçe kalemine 50.000,00 TL ödenek ihtiyacı duyulmaktadır. Ödenek ihtiyacı olan 01.3.1.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri bütçe kalemine; Belediyemiz 2019 yılı gider bütçesinde 46.48.05.02 kurumsal kodunda kayıtlı Özel Kalem Müdürlüğünün bütçesinde bulunan 03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı bütçe kaleminden 50.000,00 TL aktarım yapılması, Belediyemiz 2019 yılı gider bütçesinde 46.48.05.41 kurumsal kodunda kayıtlı Zabıta Müdürlüğüne 03.2.4.01 Yiyecek Alımları bütçe kaleminin açılması ve bu kaleme Belediyemiz 2019 yılı gider bütçesinde 46.48.05.02 kurumsal koduna kayıtlı Özel Kalem Müdürlüğü’nün bütçesinde bulunan 03.2.4.01 Yiyecek Alımları kaleminden 24.000,00 TL aktarım yapılması, Belediyemiz 2019 yılı gider bütçesinde 46.48.05.41 kurumsal kodunda kayıtlı Zabıta Müdürlüğü’ne 03.9.3.01 Cenaze Giderleri bütçe kaleminin açılması ve bu kaleme Belediyemiz 2019 yılı gider bütçesinde 46.48.05.02 kurumsal koduna kayıtlı Özel Kalem Müdürlüğü’nün bütçesinde bulunan 03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları kaleminden 30.000,00 TL ve 03.9.3.01 Cenaze Giderleri kaleminden 100.000,00-TL olmak üzere toplam 130.000,00 TL aktarım yapılması konusunun; Belediye Meclisimizce görüşülerek, karara bağlanmasını müsaadelerinize arz ederim.” denilmektedir.  

               Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz 2019 yılı gider bütçesinde;

46.48.05.02 kurumsal kodunda kayıtlı Özel Kalem Müdürlüğünün bütçesinde yer alan;

03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı kaleminden 80.000,00-TL,

03.2.4.01 Yiyecek Alımları kaleminden 24.000,00-TL,

03.9.3.01 Cenaze Giderleri kaleminden 100.000,00-TL olmak üzere,  toplam 204.000,00-TL alınarak,

                46.48.05.41 kurumsal kodunda kayıtlı Zabıta Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan;

01.3.1.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri bütçe kalemine 50.000,00 TL ödenek aktarımı yapılması, ayrıca;

03.2.4.01 Yiyecek Alımları bütçe kaleminin açılarak, 24.000,00-TL,

03.9.3.01 Cenaze Giderleri bütçe kaleminin açılarak 130.000,00-TL ödenek aktarımı yapılmasına, Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Ahmet ARAS                                      Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                        Tamer MANDALİNCİ

Meclis Başkanı                                                   Katip Üye                                                Katip Üye