SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-103 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-103

Karar Tarihi

: 4/7/2019

Birim

: KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: “Bodrum Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin” 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.06.2019 tarih ve 1660 sayılı teklif yazısında; Bodrum Belediyesi mücavir alanı içerisinde ikamet eden dar gelirli yoksul, muhtaç ve kimsesizlere, engellilere, öğrencilere, yaşlılara ve ilçemizde ikamet etmeyen yolda kalmış ihtiyaç sahiplerine bütçeden yapılan yardımlara, ayrıca vatandaşlardan ve kurumlardan yapılacak bağışların bir merkezde toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek ve söz konusu yardımları dağıtmak için hazırlanan “Bodrum Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği” ekte olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi gereğince, Belediye Meclisimizce görüşülebilmesi için, konunun Belediye Meclisine havalesini; Olur’larınıza arz ederim.” denilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; “Bodrum Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin” 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince kabulüne, Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL             Tamer MANDALİNCİ

Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                            Katip Üye 

 

/upload/pdf/103-SOSYAL YARDIM.pdf