SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-102 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-102

Karar Tarihi

: 4/7/2019

Birim

: ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemizin üye olduğu Belediye Birliklerinin, ajansların düzenlemiş olduğu yurtdışı programlarında, dünya belediyelerindeki kent planlaması ve uygulamaları, kültürel tarihi yapıların korunması, turizmin geliştirilmesi konularında inceleme ve araştırmalar yapmak, konu ile ilgili toplantı, konferans, brifing, eğitim seminerleri, fuar vb. organizasyonlarda Belediyemizi ve İlçemizi temsilen Belediye Başkanının yetkilendirilmesi, ayrıca Belediye Başkanı ile katılmaları halinde Başkan Yardımcılarının ve Belediye Meclis Üyelerinin uçak bileti bedeli, transfer ücretleri ve günlük yasal harcırahlarının, süresi ilk Mahalli İdareler Genel Seçimini geçmemek üzere, Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğünün 25.06.2019 tarih ve 298 sayılı teklif yazısında; “Belediyemizin üye olduğu Belediye Birliklerinin, ajansların düzenlemiş olduğu yurtdışı programlarında, dünya belediyelerindeki kent planlaması ve uygulamaları, kültürel tarihi yapıların korunması, turizmin geliştirilmesi konularında inceleme ve araştırmalar yapmak, konu ile ilgili toplantı, konferans, brifing ve eğitim seminerlerine Belediyemizi ve İlçemizi temsilen Belediye Başkanının yetkilendirilmesi, ayrıca Belediye Başkanının, Başkan Yardımcılarının ve Belediye Meclis Üyelerinin katılması halinde, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 2005/62 sayılı genelgesi ile 25.10.2007 tarih ve B050MAH076000/25597-50000 sayılı yazıları doğrultusunda uçak bileti bedeli, transfer ücretleri ve günlük yasal harcırahlarının,  süresi ilk Mahalli İdareler Genel Seçimini geçmemek üzere, Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunda karar alınmasına gerek duyulmaktadır. Makamınızca da uygun görülmesi halinde, konuya ilişkin bir karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim.” denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemizin üye olduğu Belediye Birliklerinin, ajansların düzenlemiş olduğu yurtdışı programlarında, dünya belediyelerindeki kent planlaması ve uygulamaları, kültürel tarihi yapıların korunması, turizmin geliştirilmesi konularında inceleme ve araştırmalar yapmak, konu ile ilgili toplantı, konferans, brifing, eğitim seminerleri, fuar vb. organizasyonlarda Belediyemizi ve İlçemizi temsilen Belediye Başkanının yetkilendirilmesi, ayrıca Belediye Başkanı ile katılmaları halinde Başkan Yardımcılarının ve Belediye Meclis Üyelerinin uçak bileti bedeli, transfer ücretleri ve günlük yasal harcırahlarının,  süresi ilk Mahalli İdareler Genel Seçimini geçmemek üzere, Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının kabulüne, Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL             Tamer MANDALİNCİ

Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                            Katip Üye