SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-101 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-101

Karar Tarihi

: 4/7/2019

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurularak, Belediye organizasyon şemasına işlenmesi ve müdürlüğün çalışma yönetmeliğinin kabulü ile 03.05.2017 tarih ve 2017/72 sayılı meclis kararı ile oluşturulan 1. Derece “Plan Proje Müdürü” kadrosunun, yine 1. Derece “Tarımsal Hizmetler Müdürü” kadrosu ile değiştirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Açıklaması

:  

İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.06.2019 tarih ve 1857 sayılı teklif yazısında; Belediye Meclisimizin 03.05.2017 tarih ve 2017/72 sayılı kararı ile oluşturulan 1. Derece boş bulunan 11140 unvan kodlu Plan ve Proje Müdürü kadrosunun, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine göre, 11163 unvan kodlu 1. Derece Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosu ile değiştirilmesi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması, Belediye Organizasyon Şemasına işlenmesi ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü konusunun, Belediye Meclisimizce görüşülebilmesi için, yazımızın Belediye Maclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.   

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurularak, Belediye organizasyon şemasına işlenmesi ve müdürlüğün çalışma yönetmeliğinin kabulü ile 03.05.2017 tarih ve 2017/72 sayılı meclis kararı ile oluşturulan 1. derece “Plan Proje Müdürü” kadrosunun, yine 1. derece “Tarımsal Hizmetler Müdürü” kadrosu ile değiştirilmesine, Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL             Tamer MANDALİNCİ

Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                            Katip Üye 

 

EK- YONETMELIK

EK- II-SAYILI-CETVEL-2