SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-88 Sayılı - 7/9/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-88

Karar Tarihi

: 7/9/2018

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 45/b maddesi gereğince, Meclis Üyesi Dursun GÖKTEPE’ nin 04.10.2018 tarihine kadar Belediye Başkan Vekili olarak görev yapmasına salt çoğunlukla karar verildi.

Karar Açıklaması

:  

          Muğla Valiliği İdari ve Denetim Müdürlüğünün 03.09.2018 tarih ve 16886 sayılı yazısına istinaden toplanan Belediye Meclisince ; 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesinin (b) bendi uyarınca Başkan Vekili seçimi için gizli oylama yapılmış olup,

         Yapılan oylamada sekiz (8) boş oya karşılık yirmi (20) oy alan Meclis Üyesi Dursun GÖKTEPE’ nin 04.10.2018 tarihine kadar Belediye Başkan Vekili olarak görev yapmasına, Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verildi.

 

 

                               Dursun GÖKTEPE                            Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE

                               Meclis 1. Başkan V.                               Katip Üye                                        Katip Üye