SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-87 Sayılı - 5/9/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-87

Karar Tarihi

: 5/9/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Umurça Mahallesi, Yokuşbaşı Mevkii, Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı-Kültürel Tesis ve Karayolu Güzergahında İmar Planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Karar Açıklaması

:  

           Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 04.09.2018 tarih ve 13935 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Umurça Mahallesi, Yokuşbaşı Mevkii, Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı-Kültürel Tesis ve Karayolu Güzergahında İmar Planı Değişikliği,  Belediyemize teslim edilmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesi halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Umurça Mahallesi, Yokuşbaşı Mevkii, Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı-Kültürel Tesis ve Karayolu Güzergahında İmar Planı Değişikliği teklifinin, İmar Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

                                 Ali DEMİRÖZ                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE

                               Meclis Başkanı                                      Katip Üye                                        Katip Üye