SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-86 Sayılı - 5/9/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-86

Karar Tarihi

: 5/9/2018

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz hudutları içerisinde bulunan Yalı Mahallesi, Çiftlik ve Kızılağaç Mevkiinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. maddesine göre yapılacak olan çalışmalarda, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişilerin belirlenmesine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün, 31.08.2018 tarih ve 577 sayılı teklif yazısında; Muğla Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 06.08.2018 tarih ve E.2287965 sayılı yazılarında Çiftlik ve Kızılağaç Mevkiinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. maddesi gereğince, orman parselleri ile kadastro parselleri arasında kalan bölgelerde kadastro çalışmaları yapılacağından bahisle, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi belirlenmesi istenmektedir. Yalı Mahalle Muhtarlığı ile konu hakkında yazışma yapılmış olup, Muhtarlığın 28.08.2018 tarih ve 2018/43 sayılı yazısı ile Kadastro Müdürlüğünün yazısında belirtilen vasıflara uygun olarak Çiftlik Mevkiiinden Mustafa KOCAKÖSE- Halil KOCAKÖSE- Mehmet ALTIN- Mehmet ÇETİN- Nazmi KÖSE- Ahmet ALTINDAĞ ve Kızılağaç Mevkiinden Hüseyin BAYRAM- Fahri TOP- İbrahim ÇİLEK- Mehmet KANDİŞ- Hasan Hüseyin MAZI- Niyazi AKÇA önerilmiş olup, konunun Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemiz hudutları içerisinde bulunan Yalı Mahallesi, Çiftlik ve Kızılağaç Mevkiinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. maddesine göre yapılacak olan çalışmalarda, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Yalı Mahalle Muhtarlığının 28.08.2018 tarih ve 2018/43 sayılı yazısı ile Kadastro Müdürlüğünün yazısında belirtilen vasıflara uygun olarak Yalı Mahallesi Çiftlik Mevkii için, Mustafa KOCAKÖSE- Halil KOCAKÖSE- Mehmet ALTIN- Mehmet ÇETİN- Nazmi KÖSE- Ahmet ALTINDAĞ ile  Yalı Mahallesi Kızılağaç Mevkii için, Hüseyin BAYRAM- Fahri TOP- İbrahim ÇİLEK- Mehmet KANDİŞ- Hasan Hüseyin MAZI- Niyazi AKÇA’ nın bilirkişi olarak belirlenmesine, Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

                             Ali DEMİRÖZ                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE

                            Meclis Başkanı                                      Katip Üye                                       Katip Üye