SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-83 Sayılı - 5/9/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-83

Karar Tarihi

: 5/9/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonu teklif dosyasının incelenmesi devam ettiğinden İmar Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 29.08.2018 tarih ve 13678 sayılı teklif yazısında; “Belediyemiz tarafından İlçemiz Torba Mahallesi için hazırlatılan Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonu dosyası, Belediye Meclisimizin 06.07.2018 tarih ve 2018/78 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

     İmar planı teklifine konu alan sit karakteri olarak sit dışı alanda kalmakta olup, Belediyemiz İmar Komisyonunun 17.08.2018 tarih ve 17 sayılı raporunda; “İlçemiz Torba Mahallesi Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonu teklif dosyasının incelenmesi devam ettiğinden, ek süreye ihtiyaç duyulduğuna Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

     Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonu teklif dosyasının İmar Komisyonunca incelenmesi devam etmesi nedeniyle, Komisyona bir (1) ay ek süre verilmesine, Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                               Ali DEMİRÖZ                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE

                             Meclis Başkanı                                       Katip Üye                                      Katip Üye