SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-82 Sayılı - 6/7/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-82

Karar Tarihi

: 6/7/2018

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna Belediye Meclis üyelerinden Seval AKTAŞ, Niyazi ATARE, Mehmet MELENGEÇ, Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI ve Mahmut ÖZBELEN’ in yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere komisyon üyesi olarak seçilmelerinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.06.2018 tarih ve 451 sayılı teklif yazısında; “Bodrum Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarih ve 2017/101 sayılı kararıyla Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu üyesi olarak seçilen Seval AKTAŞ, Niyazi ATARE, Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI, Mehmet MELENGEÇ ve Mahmut ÖZBELEN’ in bir yıllık görev süreleri tamamlanmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince yeni komisyon üyelerinin seçilmesi gerekmektedir.Makamınızca da uygun görülmesi halinde, konuya ilişkin bir karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine  havalesini Olur’larınıza arz ederim.” denilmiş olup,  konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler ve açık oylama sonucunda; Cadde ve Sokak İsimlerini   Belirleme Komisyonuna Belediye Meclis üyelerinden Seval AKTAŞ, Niyazi ATARE, Mehmet MELENGEÇ, Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI ve -Mahmut ÖZBELEN’ in yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere komisyon üyesi olarak seçilmelerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi ve 24. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                             Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE

                                  Meclis Başkanı                                          Katip Üye                                        Katip Üye