SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-8 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-8

Karar Tarihi

: 4/1/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Çırkan Mahallesi, 163 ada, 14 parselin kuzeyinden başlayıp, 163 ada 2 parsele dayanan imar yoluna “İpek Çıkmazı Sokak” isminin verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2017 tarihli teklif yazısında; İlçemiz Çırkan Mahallesi, 163 ada, 14 parselin kuzeyinden başlayıp, 163 ada, 2 parsele dayanan imar yoluna isim verilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 25.12.2017 tarih ve 25 sayılı raporunda; İlçemiz Çırkan Mahallesi, 163 ada, 14 parselin kuzeyinden başlayıp, 163 ada, 2 parsele dayanan imar yoluna “İpek Çıkmazı Sokak” ismi verilmesinin uygun olduğu belirtilmektedir.  

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince, İlçemiz Çırkan Mahallesi, 163 ada, 14 parselin kuzeyinden başlayıp 163 ada 2 parsele dayanan imar yoluna “İpek Çıkmazı Sokak” isminin verilmesine, Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

 Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                                 Belediye Başkanı                                  Katip Üye                                         Katip Üye