SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-79 Sayılı - 6/7/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-79

Karar Tarihi

: 6/7/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Akçaalan Mahallesi, 49. Sokak isminin “Şehit Emin Süzen Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2017 tarih ve 10387 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Akçaalan Mahallesinde, bulunan 1 adet sokak isminin değiştirilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 25.06.2018 tarih ve 4 sayılı raporunda; İlçemiz Akçaalan Mahallesi, “49. Sokak” isminin “Şehit Emin SÜZEN Sokak” olarak değiştirilmesinin uygun olduğu belirtilmektedir.  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince, İlçemiz Akçaalan Mahallesi, 49. Sokak isminin “Şehit Emin Süzen Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

                     

                        Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                                         Niyazi ATARE    

                           Belediye Başkanı                                       Katip Üye                                                    Katip Üye