SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-75 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-75

Karar Tarihi

: 1/6/2018

Birim

: ÖNERGE

Karar Özeti

: Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Çırkanaltı Mevkii, 1200 ada, 1 parselde kayıtlı 7.616,05 m² yüzölçümlü ve 1201 ada 5 parselde kayıtlı 5.797,07 m² yüzölçümlü taşınmazların, ilkokul ve ortaokul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediye Başkanı Mehmet KOCADON ve Meclis Üyelerinden Taner USLU, Funda AKÇALI, Niyazi ATARE, Hüseyin ÖZTEN, Cafer DOĞAN, Özden BAYSAL, Ali DEMİRÖZ, Dursun GÖKTEPE ve Mehmet MELENGEÇ’ in imzalarıyla Meclis Başkanlığına sunulan 01.06.2018 tarihli önergede;

İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Çırkanaltı Mevkii, 1200  ada 1 parselde kayıtlı 7.616,05 m² ve 1201 ada 5 parselde kayıtlı 5.797,07 m² lik mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlara ilkokul ve ortaokul yapılmak üzere Bodrum Kaymakamlığının teklifine istinaden Milli Eğitim Bakanlığınca 2019 yatırım planına alındığı bahsedilerek söz konusu taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi talep edildiğinden, konunun Mecliste görüşülerek karar alınmasını arz ederiz.” denilmekte olup, Belediye Meclisince yapılan oylamada önergenin 9. madde olarak gündeme alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.   

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeniköy Mahallesi, Çırkanaltı Mevkii, 1200 ada, 1 parselde kayıtlı, 7.616,05 m² yüzölçümlü ve 1201 ada 5 parselde kayıtlı 5.797,07 m² yüzölçümlü taşınmazların, ilkokul ve ortaokul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

                                              Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE

                                                  Meclis Başkanı                                     Katip Üye                                         Katip Üye