SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-74 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-74

Karar Tarihi

: 1/6/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Akyarlar Mahallesi, (Aspat Kalesi ve Çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi- Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 9001 sayılı teklif yazısında; “Belediyemiz tarafından hazırlatılan İlçemiz Akyarlar Mahallesi, (Aspat Kalesi ve Çevresi-Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi dosyası Belediyemize teslim edilmiştir.  İmar planı teklifinin uygun görülmesi halinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.” denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akyarlar Mahallesi, (Aspat Kalesi ve Çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi- Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

                                   Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                                         Niyazi ATARE    

                                     Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                                     Katip Üye