SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-73 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-73

Karar Tarihi

: 1/6/2018

Birim

: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: : İlçemizdeki su ve kanalizasyon tamiratları ile yeni yapılan hat çalışmaları sırasında zarar gören yol tamiratlarının yapımı aşamasında Belediyemizce harcanan bedellerin Muski’ den tahsil edilebilmesi amacıyla, “Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü” ile Belediyemiz arasında ücret tarifesine bağlı kalınmaksızın protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi doğrultusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 18.05.2018 tarih ve 553 sayılı teklif yazısında; “ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile su ve kanal hizmetleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmekte olup, su ve kanalizasyon şebekesinde meydana gelen arızaların tamiratı ile yeni hat çalışmaları sırasında zarar verilen yol kaplamaları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından zamanında düzeltilememektedir.   

İlçemizin Turizm kenti olması nedeniyle bozulan yolların tamiratları Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince imkanlar dahilinde yapılmaktadır. MUSKİ tarafından bozulan yolların tamiratı hem zaman ve hem de ekonomik açıdan Belediyemizi ciddi zarara uğrattığından yol tamiratlarının yapılması aşamasında harcanan bedellerin tahsil edilebilmesi amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi arasında protokol yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış olup, hazırlanacak olan protokolün konusu, içeriği ve imzalanıp yürürlüğe sokulması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (g) bendi doğrultusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda, Gerekli Meclis kararının alınmasını arz ederim.” denilmiş olup, konunun Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemizdeki su ve kanalizasyon tamiratları ile yeni yapılan hat çalışmaları sırasında zarar gören yol tamiratlarının yapımı aşamasında Belediyemizce harcanan bedellerin Muski’ den tahsil edilebilmesi amacıyla, “Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü” ile Belediyemiz arasında ücret tarifesine bağlı kalınmaksızın protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi doğrultusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

                              Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE

                                  Meclis Başkanı                                     Katip Üye                                          Katip Üye