SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-70 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-70

Karar Tarihi

: 1/6/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 931 ada, 4 ve 5 parsellerin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili kurum görüşü verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 8532 sayılı teklif yazısında; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 04.05.2018 tarih ve E.77263 sayılı yazısı ile; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 931 ada, 4 ve 5 parsellerin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan “İskele  (Denize Girme ve Güneşlenme)” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, 3194 sayılı İmar Kanununa göre Belediyemizden görüş talep edildiği ve verilecek görüşe esas olacak Belediye Meclis Kararı alınması gerektiği bildirilmektedir.” denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 931 ada, 4 ve 5 parsellerin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili kurum görüşü verilmesi konusunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                            Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                                         Niyazi ATARE    

                                Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                                     Katip Üye