SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-7 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-7

Karar Tarihi

: 4/1/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi, 5299, 5300, 5301 ve 5310 Sokak isimlerinin, Komisyon raporunda yer aldığı şekilde değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2017 tarihli teklif yazısında; İlçemiz İslamhaneleri Mahallesinde yer alan 5299, 5300, 5301, 5310 sokaklara isim verilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 25.12.2017 tarih ve 24 sayılı raporunda; İlçemiz İslamhaneleri Mahallesinde yer alan 5299 Sokağa “Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak”, 5300 Sokağa “Ülkü Söylemezoğlu Sokak”, 5301 Sokağa “Prof. Dr. Ataman Demir Sokak”, 5310 Sokağa “Mustafa Ayverdi Sokak” ismi verilmesinin uygun olduğu belirtilmektedir.  

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince, İlçemiz İslamhaneleri Mahallesinde yer alan 5299 Sokağa “Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak”, 5300 Sokağa “Ülkü Söylemezoğlu Sokak”, 5301 Sokağa “Prof. Dr. Ataman Demir Sokak”, 5310 Sokağa “Mustafa Ayverdi Sokak” ismi verilmesine  Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                                 Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                           Katip Üye