SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-69 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-69

Karar Tarihi

: 1/6/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Ortakent Mahallesi, 212 ada, 1 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 25.05.2018 tarih ve 8535 sayılı teklif yazısında; “İlçemiz Ortakent Mahallesi, 212 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi dosyası Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 2018/64 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Öneri Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile 212 ada, 1 parselin kuzey cephesinde Trafo Alanı planlanmıştır.” denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 23.05.2018 tarih ve 14 sayılı raporunda; “Trafo binasının yerinde mevcut olduğu ve talep sahibinin kendi mülkiyeti içerisinde kaldığı görülmüş olup; İlçemiz Ortakent Mahallesi, 212 ada, 1 parselde trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  teklifinin Komisyonumuzca oybirliği ile uygun olduğuna karar verilmiştir.“ denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Ortakent Mahallesi, 212 ada, 1 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                               Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                                         Niyazi ATARE    

                                 Belediye Başkanı                                         Katip Üye                                                   Katip Üye