SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-67 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-67

Karar Tarihi

: 1/6/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesi, Usuluk Mevkii, Mezarlık Alanı, Mezbaha Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Evi Amaçlı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 25.05.2018 tarih ve 8534 sayılı teklif yazısında; “Belediyemiz tarafından hazırlatılan İlçemiz Torba Mahallesi, Usuluk Mevkii, Torba Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama sınırları içerisinde yer alan, Belediyemiz adına ön izni bulunan orman alanında Mezarlık Alanı, Mezbaha Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Evi Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 2018/62 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar planı teklifinin uygun görülmesi halinde, planlama alanının doğal sit alanı özelliği taşımasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.” denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 23.05.2018 tarih ve 12 sayılı raporunda; “Planlama alanının Belediyemiz adına Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden amacına yönelik olarak plan ve projelerinin geliştirilmesi amacı ile ön izin işlemleri tamamlandığı görülmüştür. Plan değişikliğine konu alan, İlçemizin yarımada bütününde ihtiyaç duyulan Mezarlık Alanı, Mezbaha Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Evi olarak planlanmış olup; plan değişikliği teklifi kamu yararı gereği Belediyemiz tarafından hazırlanmıştır. Buna göre, söz konusu  İlçemiz Torba Mahallesi, Usuluk Mevkii, Mezarlık Alanı, Mezbaha Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Evi Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Belediye Meclis Kararımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesinin Komisyonumuzca uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesi, Usuluk Mevkii, Mezarlık Alanı, Mezbaha Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Evi Amaçlı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, ayrıca konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesine, Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                    Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                                         Niyazi ATARE    

                                      Belediye Başkanı                                         Katip Üye                                                     Katip Üye