SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-65 Sayılı - 3/5/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-65

Karar Tarihi

: 3/5/2018

Birim

: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: “Bodrum Belediyesi 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabının” Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.04.2018 tarih ve 2257 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2017 yılı Bütçe Kesin Hesabı” üst yönetici tarafından görüşülmek üzere 14.03.2018 tarih ve 1503 sayılı müzekkere ile Encümene havale edilmiş, Encümene havale edilen 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabı 03.04.2018 tarih ve 2018/818 sayılı karar ile kabul edilerek Belediyemizin üst yöneticisi olan Belediye Başkanına iade edilmiştir.

            5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11. maddesinde üst yöneticilerin Belediye Başkanları olduğu belirtilmiştir.

          Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesinde “Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanacak kesin hesap üst yönetici tarafından belediyelerde Nisan ayı içinde Encümene, Encümen ise inceleme sonrası görüşüyle birlikte Mayıs ayı meclis toplantısında görüşülmesi için üst yöneticiye gönderir. Üst yönetici tarafından Mayıs ayı meclisine gönderilen kesin hesap görüşülüp kabul edildikten sonra Haziran ayı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir.” denilmektedir. Kesin hesabın görüşülmesinde ve kesinleşmesinde bütçeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı yine yönetmeliğin aynı maddesinde belirtilmiştir. 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabının Mayıs ayı Meclis toplantısında görüşülmesi gerektiği belirtildiğinden, konu Belediye Meclisince görüşülmüş olup,  

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Bodrum Belediyesi 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabının incelenmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.           

           

                        Mehmet KOCADON                       Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI               Naciye TANRIKULU FİLİZ

                            Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                             Katip Üye

                                                                                                   (Yedek)                                                (Yedek)