SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-64 Sayılı - 3/5/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-64

Karar Tarihi

: 3/5/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Ortakent Mahallesi, 212 ada, 1 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2018 tarih ve 6724 sayılı teklif yazısında; “İlçemiz Ortakent Mahallesi, 212 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  dosyası Belediyemize teslim edilmiş, öneri plan değişikliği ile 212 ada, 1 parselin kuzey cephesinde Trafo Alanı planlanmıştır” denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

       Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Ortakent Mahallesi, 212 ada, 1 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

 

                            Mehmet KOCADON                       Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI               Naciye TANRIKULU FİLİZ

                                 Meclis Başkanı                                Katip Üye                                               Katip Üye

                                                                                              (Yedek)                                                     (Yedek)