SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-63 Sayılı - 3/5/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-63

Karar Tarihi

: 3/5/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, N18c23c1b pafta, 302 ada, 7 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

         Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2018 tarih ve 6723 sayılı teklif yazısında; “İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, N18c23c1b pafta, 302 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği   dosyası Belediyemize teslim edilmiş, öneri plan değişikliği ile 302 ada, 7 parselin güney cephesinden geçen yaya yoluna cepheli olacak şekilde Trafo Alanı planlanmıştır” denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, N18c23c1b pafta, 302 ada, 7 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

                                 Mehmet KOCADON                       Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI               Naciye TANRIKULU FİLİZ

                                      Meclis Başkanı                                    Katip Üye                                             Katip Üye

                                                                                                       (Yedek)                                                  (Yedek)