SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-61 Sayılı - 3/5/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-61

Karar Tarihi

: 3/5/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon ve İlave İmar Planı teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 26.04.2018 tarih ve 6721 sayılı teklif yazısında; “Belediyemiz tarafından hazırlatılan İlçemiz Torba Mahallesinde Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon ve İlave İmar Planı teklifi, Belediyemize teslim edilmiş olup; Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 2018/46 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar planı teklifinin uygun görülmesi halinde, planlama alanının doğal sit alanı özelliği taşımasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.” denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

      Belediyemiz İmar Komisyonunun 20.04.2018 tarih ve 11 sayılı raporunda; “Plan teklifi ile Bodrum-Güvercinlik bölgeleri arasını kapsayan yürürlükteki plan ile uygulamalar arasında farklılıklar olması nedeni ile yaşanan sorunların çözülmesinin amaçlandığı görülmüştür. Ayrıca; 22-a Kadastro çalışması sonucunda oluşan mülkiyet sınırlarının düzenlendiği, orman sınırlarının, ormandan tahsisli turizm alanlarının ve kamu alanlarının plana işlendiği, Karayolları görüşüne göre kamulaştırma sınırının plana işlenerek düzenlendiği ve planın güncel mevzuata göre düzenlendiği görülmekte olup; söz konusu Torba Mahallesi, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon ve İlave İmar Planı teklifinin Belediye Meclis Kararımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesinin Komisyonumuzca uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon ve İlave İmar Planı teklifinin kabulüne, ayrıca konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesine, Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ’ ın ret  oyu kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

                                Mehmet KOCADON                      Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI               Naciye TANRIKULU FİLİZ    

                                  Belediye Başkanı                                    Katip Üye                                             Katip Üye   

                                                                                                       (Yedek)                                                 (Yedek)