SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-59 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-59

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan “Bodrum Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporunun” oy çokluğu ile yeterli görülmesine.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.03.2018 tarih ve 31 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde yer alan “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu, nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır” hükmü gereği,  Bodrum Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisimize sunulmuş olup, 

       Meclis 1. Başkan Vekili Dursun GÖKTEPE’ nin Başkanlığında yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi  gereğince hazırlanan ve karar ekinde yer alan “Bodrum Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu”,  Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün yetersizlik oyu kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarihli toplantısında, oy çokluğu ile yeterli görüldü.           

 

 

                        Dursun GÖKTEPE                                         Mehmet ÖZALIN                                  Niyazi ATARE   

                         Belediye Meclisi                                               Katip Üye                                                Katip Üye

                    Meclis 1. Başkan Vekili