SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-58 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-58

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 21.02.2018 tarih ve E.23111 sayılı görüş yazısı doğrultusunda, Belediyemiz bünyesinde iktisadi işletme kurulabilmesi için İçişleri Bakanlığından onay alınması ve bu konuda tüm iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve 1843 sayılı teklif yazısında; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 21.02.2018 tarih ve E.23111 sayılı yazısında belirtilen görüşe göre “….Belediyeye ait tuvalet, büfe, kafeterya ve çay ocağının işletme hakkının devrini içerecek şekilde ihale yoluyla kiraya verilmesi faaliyeti nedeniyle, söz konusu belediye bünyesinde oluşacak iktisadi kamu kuruluşu nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir.” ifadesine yer verilmiştir.

       Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun “İşletme Tesisi” başlıklı 71. maddesinde “Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir” hükmü yer almaktadır.

            Bu nedenle Belediyemiz bünyesinde bir iktisadi işletme kurulması için Belediye Meclisinden izin alınması ve bu konuda tüm iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi gerekmektedir” denildiğinden, konu Belediye Meclisine havale edilmiş olup,

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 21.02.2018 tarih ve E.23111 sayılı görüş yazısı  doğrultusunda, Belediyemiz bünyesinde bütçe içi işletme kurulabilmesi için İçişleri Bakanlığından onay alınması ve bu konuda tüm iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

                             Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                               Belediye Başkanı                                         Katip Üye                                      Katip Üye