SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-55 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-55

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, 11/1. maddesine istinaden düzenlenen (III) Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan, derece değişikliklerinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

       Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.03.2018 tarih ve 789 sayılı teklif yazısında; 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden Belediyemiz memurlarından müktesepleri, öğrenim düzeyleri ve hizmet süreleri nedeniyle, işgal ettikleri kadroların derece değişikliklerinin yapılması gerekmekte olup, bununla ilgili olarak (III) sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan derece değişiklikleri,  Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11/1. maddesine istinaden düzenlenen ve karar ekinde yer alan (III) sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan   derece değişikliklerinin kabulüne, Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

      

  

                          Mehmet KOCADON                            Mehmet ÖZALIN                                      Niyazi ATARE   

                         Belediye Başkanı                                       Katip Üye                                               Katip Üye            

 

 

/upload/pdf/55-III SAYILI CETVEL.pdf