SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-52 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-52

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Funda AKÇALI, Seval AKTAŞ, Naciye TANRIKULU FİLİZ ve Hülya AŞKIN’ ın Kültür, Tanıtma, Ağırlama, Festival, Organizasyon Vb. Etkinlikler Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine

Karar Açıklaması

:  

         Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2018 tarih ve 148 sayılı teklif yazısında; Bodrum Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 2017/53 sayılı kararıyla, Kültür, Tanıtma, Ağırlama, Festival, Organizasyon Vb. Etkinlikler Komisyonu üyesi olarak seçilen Funda AKÇALI, Seval AKTAŞ, Naciye TANRIKULU FİLİZ ve Hülya AŞKIN’ ın bir yıllık görev sürelerinin tamamlanması nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince yeni Kültür, Tanıtma, Ağırlama, Festival, Organizasyon Vb. Etkinlikler Komisyonu üyelerinin seçilmesi gerekmektedir” denildiğinden, konu Belediye Meclisine havale edilmiş olup,

        Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucunda, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Funda AKÇALI, Seval AKTAŞ, Naciye TANRIKULU FİLİZ ve Hülya AŞKIN’ ın Kültür, Tanıtma, Ağırlama, Festival, Organizasyon Vb. Etkinlikler Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine, Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.                  

 

                                         Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                                   Niyazi ATARE   

                                          Belediye Başkanı                                            Katip Üye                                             Katip Üye