SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-49 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-49

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri Funda AKÇALI, Mehmet MELENGEÇ ve Hüseyin ÖZTEN’ in Encümen Üyesi olarak seçilmelerine.

Karar Açıklaması

:  

           Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2018 tarih ve 144 sayılı teklif yazısında; Bodrum Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 2017/50 sayılı kararıyla Encümen üyesi olarak seçilen, Funda AKÇALI, Mehmet MELENGEÇ ve Özden BAYSAL’ ın bir yıllık görev sürelerinin tamamlanması nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, yapılacak gizli oylama ile yeni encümen üyelerinin seçilmesi gerekmektedir” denildiğinden, konu Belediye Meclisine havale edilmiş olup,

 

            Belediye Meclisince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine istinaden yapılan gizli oylamanın sayımı sonucunda;

 

           

            Funda AKÇALI                    21 oy,

            Mehmet MELENGEÇ                       21 oy,

            Hüseyin ÖZTEN                   21 oy    

            Boş                                         9 oy çıkmıştır.

           

            Buna göre; Meclis Üyelerinden Funda AKÇALI, Mehmet MELENGEÇ ve Hüseyin ÖZTEN’ in  yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.   

           

                                  Mehmet KOCADON                             Mehmet ÖZALIN                                Niyazi ATARE   

                                  Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                             Katip Üye