SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-48 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-48

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Gökçebel Mahallesi, 828 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı, 436,53 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satışının yapılmasının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.03.2018 tarih ve 404 sayılı teklif yazısında; “İlçemiz Gökçebel Mahallesi, tapunun 828 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı, 436,53 m² yüzölçümlü mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın satışı talep edilmektedir.

        İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.03.2018 tarih ve 4188 sayılı yazısında; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 20.08.2014 tarih ve 13530 sayılı Olur’u ile onaylanan 1/1000 ölçekli Yalıkavak Revizyon+İlave Uygulama İmar Planında 0,10 yoğunluklu Günübirlik Tesis Alanında kalmakta olup, söz konusu alanda verilen emsale göre sadece Günübirlik Tesis yapılabileceği”  belirtildiğinden, konunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre  Mecliste görüşülerek karar alınması gerekmektedir”  denildiğinden konu Belediye Meclisine havale edilmiş olup,

      Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Gökçebel Mahallesi, 828 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı, 436,53 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre Belediye Encümenince satış ihalesinin yapılmasına, Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

           

 

                                     Mehmet KOCADON                               Mehmet ÖZALIN                                   Niyazi ATARE   

                                       Belediye Başkanı                                       Katip Üye                                               Katip Üye