SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-46 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-46

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon ve İlave İmar Planı teklifinin, İmar Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve 5210 sayılı teklif yazısında; “Belediyemiz tarafından hazırlattırılan İlçemiz Torba Mahallesinde Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon ve İlave İmar Planı teklifi Belediyemize teslim edilmiş, imar planı teklifinin uygun görülmesi halinde, planlama alanının doğal sit alanı özelliği taşımasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir” denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Koruma Amaçlı  1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon ve İlave İmar Planı teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

 

                                      Mehmet KOCADON                            Mehmet ÖZALIN                                Niyazi ATARE   

                                        Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                        Katip Üye