SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-45 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-45

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Değirmenburnu Mevkii, 829 ada, 56 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, Yanaşma Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Açıklaması

:  

       Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 02.04.2018 tarih ve 5208 sayılı teklif yazısında; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23.02.2018 tarih ve E.31223 sayılı yazısı ile İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Değirmenburnu Mevkii, 829 ada, 56 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan yanaşma yeri amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, 3194 sayılı İmar Kanununa göre Belediyemizden görüş talep edilmektedir” denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

             Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Değirmenburnu Mevkii, 829 ada, 56 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan “Yanaşma Yeri” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince, İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

                                        Mehmet KOCADON                     Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                       Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                       Katip Üye