SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-41 Sayılı - 2/3/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-41

Karar Tarihi

: 2/3/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yalıçiftliği Turizm Merkezi İçmeler Mevkii Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, İmar Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Karar Açıklaması

:  

     Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih ve 3706 sayılı teklif yazısında; “Belediyemiz tarafından hazırlattırılan İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkiinde Bodrum Yalıçiftliği Turizm Merkezi içerisinde, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Belediyemize teslim edilmiş olup, imar planı teklifinin uygun görülmesi halinde, planlama alanının doğal sit alanı özelliği taşıması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na iletilmesi gerektiği belirtilerek, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.   

     Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yalıçiftliği Turizm Merkezi İçmeler Mevkii Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarihli   toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

 

                              Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                Belediye Başkanı                                           Katip Üye                                           Katip Üye