SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-4 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-4

Karar Tarihi

: 4/1/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: : İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Karaincir Mevkiinde İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2017 tarih ve 19352 sayılı teklif yazısında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 24.11.2017 tarih ve E.20027 sayılı yazısı ile, İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Karaincir Mevkiinde İskele (Denize Girme, Güneşlenme, Sportif) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin, 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre Belediyemizden görüş talep edilmiştir denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.   

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Karaincir Mevkiinde İskele Amaçlı  1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin konunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                                      Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                         Katip Üye