SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-37 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-37

Karar Tarihi

: 7/2/2018

Birim

: ÖNERGE

Karar Özeti

: İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediye Başkan Vekili Dursun GÖKTEPE ve Meclis Üyelerinden Taner USLU, Cafer DOĞAN, Funda AKÇALI, Mehmet MELENGEÇ, Seval AKTAŞ, Ali ÖZTÜRK, Ali DEMİRÖZ, Özden BAYSAL, Mehmet DURMAZ, Niyazi ATARE, Mehmet ÖZALIN, Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI ve Naciye TANRIKULU FİLİZ’ in imzalarıyla Meclis Başkanlığına sunulan 07.02.2018 tarihli önergede; “İlçemiz Güvercinlik  Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının E.17476 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilmiştir.

Söz konusu plan teklifine ilişkin Belediye Meclis kararımız ile kurum görüşümüzün iletilmesi istenmektedir. Konunun Mecliste görüşülerek karar alınmasını arz ederiz.” denilmekte olup, Belediye Meclisince yapılan oylamada önergenin 8. madde olarak gündeme alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.   

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Güvercinlik  Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

                                         Dursun GÖKTEPE                                  Mehmet ÖZALIN                                Niyazi ATARE   

                                          Belediye Başkan V.                                       Katip Üye                                          Katip Üye