SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-35 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-35

Karar Tarihi

: 7/2/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsisli, İlçemiz Turgutreis Mahallesi 370 ada, 10 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2018 tarih ve 1829 sayılı teklif yazısında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün E.14379 sayılı yazısı ile İlçemiz Turgutreis Mahallesinde bulunan Maliye Hazinesine ait Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisli 370 ada, 10 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin, 3194 sayılı İmar Kanununa göre Belediyemizden görüş talep edilmektedir denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.   

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsisli, İlçemiz Turgutreis Mahallesi 370 ada, 10 parsel için hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

 

                                          Dursun GÖKTEPE                         Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                           Belediye Başkan V.                            Katip Üye                                        Katip Üye