SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-34 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-34

Karar Tarihi

: 7/2/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Karakaya Mahallesi, 244 ada, 8 parsele ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2018 tarih ve 1681 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Karakaya Mahallesi, 244 ada, 8 parsel ilgilisi tarafından 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili olarak, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.10.2017 tarih ve 5976 sayılı kararında; “Kurulumuzun 31.05.2017 tarih ve 5527 sayılı kararı ile tescil edilen kültür varlıklarının koruma amaçlı imar planına işlenmesi kararı alınmıştır.” Bu karar doğrultusunda, tescilli yapılar koruma amaçlı imar planına işlenmiştir. Bu defa ilgilisi tarafından konu hakkında gerekli Belediye Meclis kararı alınması talep edildiğinden, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin uygun görülmesi halinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerekmekte olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.   

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karakaya Mahallesi, 244 ada, 8 parsele ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

 

                                         Dursun GÖKTEPE                         Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                          Belediye Başkan V.                             Katip Üye                                      Katip Üye