SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-30 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-30

Karar Tarihi

: 7/2/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Karaincir Mevkiinde İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Kurumumuzca uygun görüş verilmemesine karar verildi.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2018 tarih ve 1682 sayılı teklif yazısında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 24.11.2017 tarih ve E.20027 sayılı yazısı ile, İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Karaincir Mevkiinde İskele (Denize Girme, Güneşlenme, Sportif) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin olarak, 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre Belediyemizden görüş talep edilmiş olup, verilecek görüşe esas olacak meclis kararı alınması için, Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararı ile konu İmar Komisyonuna havale edilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir. 

Belediyemiz İmar Komisyonunun 15.01.2018 tarih ve 1 sayılı raporunda; “12.01.2018 tarihinde yerinde yapılan incelemede, iskele talebine konu alanın kumsal özelliği taşıyan sahil şeridinde bulunduğu ve denize girmeye elverişsiz, kayalık, vb. doğal oluşumların bulunmadığı nedeniyle, İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Karaincir Mevkiinde İskele (Denize Girme ve Güneşlenme, Sportif) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Karaincir Mevkiinde İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, Kurumumuzca uygun görüş verilmemesine,  Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

 

                                        Dursun GÖKTEPE                         Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                         Belediye Başkan V.                           Katip Üye                                        Katip Üye