SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-3 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-3

Karar Tarihi

: 4/1/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Yat Yanaşma ve Çekek Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Kurumumuzca uygun görüş verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2017 tarih ve 19347 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Yat Yanaşma ve Çekek Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi onay işlemleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 19.12.2017 tarih ve E.21900 sayılı yazısı ile, İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Yat Yanaşma ve Çekek Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine esas Belediye Meclis Kararına dayalı kurum görüşümüzün iletilmesi istenilmiştir. Söz konusu plan teklifi dosyası, İmar Komisyonu tarafından incelenmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir. 

Belediyemiz İmar Komisyonunun 22.12.2017 tarih ve 33 sayılı raporunda; “Belediyemiz tarafından hazırlanan ve onama işlemleri Bakanlık Makamında devam eden söz konusu plan teklifinin İmar Komisyonumuz tarafından uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Yat Yanaşma ve Çekek Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Kurumumuzca uygun görüş verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                                 Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                          Katip Üye