SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-22 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-22

Karar Tarihi

: 4/1/2018

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasına ilişkin sözleşmenin yenilenmesi ve net aylık ücretinin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün genelgesinde belirtilen taban ücretin %10 fazlası olarak belirlenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.12.2017 tarih ve 3719 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 08.04.2014 tarih ve 2014/93 sayılı Meclis kararıyla Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasına karar verilmiş olup, 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri için yenilenen sözleşme süresi 31.12.2017 tarihinde sona ereceğinden, sözleşmenin yenilenmesi halinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesine istinaden net aylık ücretinin belirlenmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması gerekmektedir.” denildiğinden, teklif yazısı Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasına ilişkin sözleşmenin 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 1 yıl süre ile yenilenmesi ve net aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün genelgesinde belirtilen taban ücretin %10 fazlası olarak belirlenmesinin kabulüne, meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

                                                         

 Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                           Belediye Başkanı                                              Katip Üye                                          Katip Üye