SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-16 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-16

Karar Tarihi

: 4/1/2018

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde nüfusu 100.001’ den 250.000’ e kadar olan ve Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisinde yer alan Belediyeler için açıklanan aylık maktu fazla çalışma ücreti olan 487,00-TL’ nin ödenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.12.2017 tarih ve 3716 sayılı teklif yazısında; Maliye Bakanlığınca, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde, Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda, görevlerinin niteliği gereği, 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele meclis kararı ile tespit edilen miktarda fazla çalışma ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinde 2018 yılı için açıklanacak aylık fazla çalışma ücretinin, nüfusu 100.001 den 250.000’e kadar olan ve büyükşehirlerin belediye sınırları içerisinde yer alan belediyeler için belirlenecek maktu ücretin, Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak zabıta görevi yapan personele ödenmesine esas olmak üzere belirlenmesi gerektiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak fiilen zabıta görevi yapan personellere 31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde  açıklanan aylık maktu fazla çalışma ücreti olan 487,00.-TL.’ nin,  01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ödenmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                            Belediye Başkanı                                            Katip Üye                                        Katip Üye