SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-15 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-15

Karar Tarihi

: 4/1/2018

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, 2018 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komisyonlarda görev alan üyelere katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı ücretinin belirlenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.12.2017 tarih ve 3715 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere, meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir” denildiğinden, 2018 yılında meclis başkan ve üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi için konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, 2018 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komisyonlarda çalışan üyelere katıldıkları her gün için, aynı Kanunun 39. maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük  tutarının  1/3’ ünün huzur hakkı ücreti olarak ödenmesine, Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                                 Belediye Başkanı                                           Katip Üye                                        Katip Üye