SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-13 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-13

Karar Tarihi

: 4/1/2018

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince; Belediye Meclis üyelerinden Mehmet DURMAZ, Özden BAYSAL, Ali DEMİRÖZ, Naciye TANRIKULU FİLİZ ve Mazlum AĞAN, 2018 yılı İşgaliye Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.12.2017 tarihli teklif yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanununun “İhtisas Komisyonları” başlıklı 24. maddesine istinaden, Belediye Meclisince 2018 yılı İşgaliye Komisyonu üyelerinin belirlenmesi gerektiği” belirtildiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

            Belediye Meclisince yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden bir yıl süreyle 2018 yılı İşgaliye Komisyonu üyeliğine Belediye Meclis üyesi Mehmet DURMAZ, Özden BAYSAL, Ali DEMİRÖZ, Naciye TANRIKULU FİLİZ ve Mazlum AĞAN’ ın seçilmelerine, 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

 Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                                 Belediye Başkanı                                           Katip Üye                                        Katip Üye