SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-1 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-1

Karar Tarihi

: 4/1/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Boynuzçukuru Mevkii, 501 ada, 34 parselin batı cephesindeki alanda, Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2017 tarih ve 19346 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Boynuzçukuru Mevkii, 501 ada, 34 parselin batı cephesindeki park içinde Trafo Alanına ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Belediye Meclisimizin 06.12.2017 tarih ve 2017/148 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

Öneri Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile, İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Boynuzçukuru Mevkii, 501 ada, 34 parselin batı cephesindeki park alanına, güney cephesindeki 10 metrelik yola cepheli 234 m²’ lik trafo alanı ayrılmıştır. Söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin uygun görülmesi halinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir. 

Belediyemiz İmar Komisyonunun 22.12.2017 tarih ve 31 sayılı raporunda; “Plan teklifine konu trafo binalarının yerinde bulunduğu, söz konusu alan ve çevresine hizmet veren ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ne ait bir orta gerilim (O.G.) dağıtım binası ve daha küçük boyutta bir trafo kabini olduğu görülmüştür. ADM Elektrik Dağıtım Muğla Bölge Müdürlüğünün 08.12.2017 tarih ve 56632 sayılı yazısında, söz konusu Trafo Alanına ilişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasında sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Önerilen plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Boynuzçukuru Mevkii, 501 ada, 34 parselin batı cephesindeki alanda, Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne, ayrıca konunun Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                                     Niyazi ATARE   

                                            Belediye Başkanı                                       Katip Üye                                                  Katip Üye