SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-99 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-99

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Konacık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi ile Nasuflar Sokağın kesiştiği, 298 ada 21 parselin güneyinde yer alan parka, “Arif Satı Parkı” isminin verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2017 tarih ve 9703 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Konacık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi ile Nasuflar Sokağın kesiştiği, 298 ada 21 parselin güneyinde yer alan parka isim verilmesi talebiyle ilgili, 

Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 21.06.2017 tarih ve 10 karar sayılı raporunda, söz konusu yerde bulunan parkın isminin “Arif Satı Parkı” olarak belirlenmesi talebinin uygun olduğu belirtilmektedir.   

            Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Konacık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi ile Nasuflar Sokağın kesiştiği, 298 ada 21 parselin güneyinde yer alan parka, “Arif Satı Parkı” isminin verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.      

 

                                    Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                     Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                            Katip Üye