SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-96 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-96

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Turgutreis Mahallesinde yer alan “4105 Sokak” isminin, “Kılavuz Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2017 tarih ve 9702 sayılı teklif yazısında;  İlçemiz Turgutreis Mahallesinde yer alan 4105 Sokak isminin değiştirilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 21.06.2017 tarih ve 11 karar sayılı raporunda da; Turgutreis Mahallesi 4105 Sokakta Kılavuz ailesi tarafından imar uygulaması ile yola terk işlemi yapılmış olduğundan söz konusu sokağın Kılavuz Sokak olarak değiştirilmesinin uygun olduğu belirtilmektedir.   

            Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda, İlçemiz Turgutreis Mahallesinde yer alan 4105 Sokak isminin, “Kılavuz Sokak” olarak değiştirilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince,  Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                  Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                  Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                          Katip Üye