SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-94 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-94

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Konacık Mahallesinde yer alan “Çamlık Sokak” isminin, mükerrer olması nedeniyle, “5900 Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2017 tarih ve 9698 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Konacık Mahallesinde yer alan Çamlık Sokak isminin mükerrer olması nedeniyle, değiştirilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 21.06.2017 tarih ve 17 karar sayılı raporunda da; Konacık Mahallesinde Şehit Yarbay Levent Tabak Sokak ve Ertuğrul Gazi Bulvarı ile keşisen Çamlık Sokak adının mükerrer olması nedeniyle 5900 Sokak olarak değiştirilmesinin uygun olduğu belirtilmektedir.   

            Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda, İlçemiz Konacık Mahallesinde yer alan “Çamlık Sokak” isminin, “5900  Sokak” olarak değiştirilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n  maddesi gereğince,  Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                 Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                  Belediye Başkanı                                  Katip Üye                                         Katip Üye